Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Pardubice
  Domu www.oapce.cz Odkazy  
Obch. akademie
Štefánikova 325
530 43 Pardubice
tel.: 466 501 684
fax.: 466 501 841
e-mail: oa@oapce.cz
O škole
Studium
Zahraniční spolupráce
Přijímací řízení
Maturitní zkoušky
Seznamovací kurz pro 1. ročníky
Zaměstnanci
Rozvrh
Předmětové komise
Školská rada
Dokumenty
Organizace šk. r.
Stravování
Výchovný poradce
Pracovní příležitosti
Připravuje se vzdělávání dospělých
Projekt EU
SRPŠ
Adopce na dálku
Firemní praxe (FIP)
Klasifikace

Navigace

vlevo Odkazy týkající se Obchodní akademie
Odkazy týkající se Jazykové školy vpravo
Aktuality
dolu
 

 

 

 
Čeština pro cizince - osvědčení o znalosti
Organizace a konání zkoušky
Informace a zkušební testy

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ


24. září 2014 (středa) - registrace od 13:30, zkouška od 14:00 hodin
22. říjen 2014 (středa) - registrace od 13:30, zkouška od 14:00 hodin
19. listopad 2014 (středa) - registrace od 13:30, zkouška od 14:00 hodin
17. prosinec 2014 (středa) - registrace od 13:30, zkouška od 14:00 hodin

K registraci si přineste pas + poukaz

Predběžná registrace na telefonu 466 501 684 nutná

Hodnocení písemné části SJZZ - jaro 2014

Celkové výsledky


Sportovně zdravotní kurz
2. A + 2. B + 2. C


Zájezd do Terezína


Přijímací zkoušky - výsledky 2. kolo

Seznam uchazečů  o studium podle výsledků hodnocení přijímacího řízeníInformace


Vyhlášení II. kola přijímacího řízení

Přijímací zkoušky - výsledky l. kolo

Seznam uchazečů  přijatých ke studiu zveřejněný dne 24. dubna 2014

Seznam uchazečů  o studium podle výsledků hodnocení přijímacího řízeníVyhodnocení I. kola přijímacího řízení


Směrnice pro přijímací řízení pro školní rok


Vítězství FF Cake-Magic, s. r. o. při OA Pardubice na Mezinárodním veletrhu v Praze

Olympiáda v ruském jazyce
- krajské kolo -
Hlinsko v Čechách


2. nejlepší písařka v Pardubickém kraji

Informace o testování SCIO pro třetí ročníky

Jídelní lístek ... >>


Jazyková škola
Štefánikova 325
530 43 Pardubice
tel.: 466 501 684
fax.: 466 501 841
e-mail: oa@oapce.cz
Jazykové kurzy
Bližší informace o jednotlivých kurzech
Jednoleté pomaturitní kurzy
O jazykové škole
Úhrada školného
Úroveň jazykových kurzů a Společný evropský referenční rámec pro jazyky
Státní jazykové zkoušky
Tematické okruhy státní jazykové zkoušky
Přihlášky
Zpet Počet přístupů: Zpet
Přístup do školního webmailu
Přístup do elektronického výukového systému OAPCE
Poslední aktualizace: 1. září 2014