Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice

Vítejte na stránkách Obchodní akademie Pardubice

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 je koncipována jako střední odborná škola obchodně-podnikatelského zaměření. Příprava absolventů je orientována na výkon ekonomických činností ve výrobních podnicích, v peněžnictví, v tuzemském i mezinárodním obchodě, cestovním ruchu a službách, ve státní správě a samosprávě, drobném podnikání a dalších oblastech hospodářství. Výuka se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu.


Informace k vyřizování odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí ke studiu

Odvolání v 1. kole přijímacího řízení

 


 

Výsledky přijímacího řízení

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v přijímacím řízení (.pdf)

Seznam přijatých uchazečů pod registračními čísly (.pdf)

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě (.pdf)

Kritéria přijímacího řízení (.pdf)

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 (pdf.)

Výpis ze zákona školského (.pdf)

Základní informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2016/2017 (.pdf)

Směrnice pro přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 (.pdf)

Doporučení pro přijaté, nepřijaté uchazeče (.pdf)

 


Informace pro zájemce o přípravný kurz angličtiny ke zkoušce FCE (Cambridge English: First)

 


ROZCESTNÍK

Fotogalerie